VI SØGER: Studerende til projekt om mødesteder

Syddanske Studerende søger studerende til projektet ”Mødesteder og rum”, der er en del af De Studerende i Centrum.

Vi har brug for dine forslag for at skabe de bedste rammer for os studerende!

De fysiske rammer på Syddansk Universitet har stor betydning for de studerendes muligheder for både læring og trivsel i deres studieliv. Projektet ”Mødesteder og rum” skal komme med forslag til at forbedre de steder, hvor studerende mødes og opholder sig på universitetet. Derfor har vi brug for frivillige studerende, der ønsker at indgå i arbejdet med at gennemgå undervisningslokaler og fællesarealer i forhold til indretning og modernisering samt gennemføre konkrete tiltag til forbedringer.

Det omhandler konkret en nytænkning af de studerendes adgang til studenterrettede services, etablering af en studenterbar på Campus Odense, samt en gennemgang af alle campussernes undervisningslokaler og studieområder ude og inde for at afdække behov for modernisering og muligheder for etablering af flere studiepladser og grupperum.

Herunder skal projektet også afdække mulighederne for, at de studerende kan anvende og booke undervisningslokaler, når de ikke anvendes.

Projektet omhandler også faciliteter for de studerende til at kunne blive på campus efter endt undervisning, fx adgang til at købe forplejning eller opholde sig på biblioteker eller i læsesale. Det kan ligeledes omfatte forslag til servicefaciliteter i forbindelse med campusserne, fx cykelsmed, vuggestue/børnehave, dagligvarebutik og decentrale kantineudsalg. Endvidere skal projektet fokusere på, om internationale studerende og masterstuderende har særlige behov for mødesteder.

Projektet omfatter et delprojekt for at skabe et særligt mødested i forbindelse med biblioteket i Odense, hvor ansatte vil kunne give de studerende support i uformelle omgivelser. Der skal ligeledes arbejdes med forslag til etablering af rum, hvor de studerende kan eksperimentere med IT- og undervisningsteknologi.

Udendørsarealerne er med i projektet, og det skal afdækkes, om disse kan benyttes mere og bedre til aktiviteter for de studerende.

Er du interesseret i at deltage i projektet og dermed få konkret indflydelse på de fysiske rammer ved Syddansk Universitet.

Kontakt:
Kim Erik Jensen
Projektmedarbejder, De Studerende i Centrum
kej@sdu.dk

2016-11-14T19:52:52+00:00 23-04-2012|De Studerende i Centrum|