Slut med kaotisk cykelparkering

Studerende ved Syddansk Universitet på Campus Odense har længe været dybt frustrerede over det kaos, der er omkring cykleparkering ved universitetet. Det handler især om cykleparkering ved hovedindgangen og indgang B (ved den lille kantine).
Især ved indgang B er der problemer, da cyklerne, pga. pladsmangel, bliver stillet helt ude på cykelstien – der desuden er placeret lige siden af busstoppestedet, så de, der venter på bussen, også spærrer cykelstien.

”Vi i Syddanske Studerende er meget opmærksomme på problemstillingerne omkring den kaotiske cykelparkering, og vi har derfor taget kontakt til bygningsområdet på universitetet, der også står for cykelforholdene, for at få løsninger på problemerne”

Udtaler Marie Elisabeth Dam, der er Organisatorisk Næstformand for studenterforeningen Syddanske Studerende.

Brug cykelparkering ved de små indgange
En af de største udfordringer er faktisk, at de cykelparkeringspladser der er ved de mindre indgange, ikke bliver brugt i særlig høj grad. Hvis flere studerende, i stedet for at holde centralt ved de store indgange, parkerede deres cykel ved de mindre indgange, så ville vi ikke opleve de samme kaotiske forhold omkring cykelparkering, som nu.

”Der er brug for oplysning til de studerende, så flere bliver opmærksomme på, at de faktisk kan holde tættere på deres undervisningslokale. Derfor samarbejder vi med bygningsområdet om en kampagne, der ved studiestart i september 2012, vil gøre studerende opmærksomme på deres muligheder for parkering rundt på universitetet.”

Fortæller Marie Elisabeth Dam og forsætter:

”Cykelparkeringen skal også indtegnes på kortene over Campus Odense, både de store kort på gangene og i papirform. Desuden undersøges det, om der kan sættes skilte op langs cykelstierne, der kan guide cyklisterne til deres undervisningslokale og dermed den tætteste mulige parkering.”

Og der er flere tiltag i gang for cyklisterne ved Syddansk Universitet i Odense.

To-etagers stativer og cykelsmed på Campus Odense

For at få styr på situationen med cyklerne ved indgang B, vil der i en prøveperiode stilles et cykelstativ i to etager, som det kendes fra andre cykelparkeringspladser, bl.a. ved Odense Banegård. Hvis det bliver en succes, vil der blive sat sådanne op ved hele indgang B og C.

Desuden er der planer om at få lavet en cykelbutik ved indgang B, hvor en cykelsmed kan tilbyde studerende lapning, lygter mv. til studievenlige priser. Dette vil muligvis komme allerede i maj måned.

Cykelsti i begge sider af Campusvej
Syddanske Studerende ønsker også, at der bliver undersøgt muligheder for at lave en cykelsti i begge sider af Campusvej ved universitetet. Derved skal cyklisterne ikke skal krydse vejen, når de kommer til hovedindgangen. Dette vil øge sikkerheden for cyklisterne og mindske trafikken ved indgang B, da flere dermed vil bruge indgang C. Når der kommer en cykelsti i begge sider af Campusvej, så vil det også give mere plads for buspassagererne, der samtidig ikke vil skulle tage højde for cyklister fra begge sider.

Sidst men ikke mindst, vil det også være en fordel, når SUND flytter til Campusvej, da de bliver placeret for enden af Campusvej og der dermed vil blive endnu mere trafik på cykelstierne.

”Vi håber disse mange tiltag vil fjerne de kaotiske forhold, der pt. er omkring cykelparkering, men vi er stadig opmærksomme på at der er flere udfordringer og forbedringsmuligheder for cyklister. Bl.a. angående parkering ved hovedindgangen og anlæggelsen af en supercykelsti mellem universitetet og Odense Centrum.”

Afslutter Marie Elisabeth Dam, der ligesom Henrik Mørkenborg Skræp (bygningsområdet) meget gerne tager imod mails om andre problemer angående cykelforhold eller interessante løsningsforslag.

Kontakt:
Marie Elisabeth Dam
Organisatorisk Næstformand, Syddanske Studerende
marieedam@hotmail.com

Henrik Mørkenborg Skræp
Bygningsområdet, Syddansk Universitet
hem@sdu.dk

Læs mere:

2016-11-14T19:52:53+00:00 12-04-2012|Fremtidens SDU|